martina zboncakova vtax manager

tel3 nove+420 720 969 419

email3 povodnemartina.zboncakova@v4tax.cz

Martina Zbončaková je absolventkou Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě, kde získala v roce 2016 inženýrský titul oboru Finance. Za dobu studií získala základní zkušenosti v oblasti účetnictví a daní v rámci studentské stáže.

Ve společnosti V4 Tax s.r.o. působí od roku 2016, přičemž se zaměřuje zejména na komplexní ekonomické poradenství, zpracování dokumentací k transferovým cenám (Master File i Local File), odborných daňových stanovisek v oblasti přímých i nepřímých daní, mezinárodního zdanění. V rámci své praxe se rovněž věnuje problematice oceňování nehmotných aktiv (zejména ochranných známek) či obchodních závodů.

Jazykové znalosti: český jazyk, anglický jazyk