miroslav sperka v

partner

tel3 nove +421 41 321 12 90

email3 povodnemiroslav.sperka@v4group.eu

Miroslav Šperka je partnerem poradenské skupiny V4 Group a zároveň jednatelem ve společnosti V4 Tax, s.r.o. ve Slovenské republice. Kromě toho působí Miroslav jako advokát v Slovenské a České republice a jako právní poradce v Polsku.

Miroslav se specializuje na oblast přeshraničního slučování, fúzí a akvizic a daňově-právního poradenství v nadnárodních projektech. Aktivní znalost legislativních a také daňových otázek je předpokladem jeho výrazných negociačních schopností. Miroslav se významnou mírou podílí také na řešení daňových a právních otázek týkajících se nemovitostí a práv duševního vlastnictví.

Miroslav je absolventem magisterského studia Právnické fakulty (2006) a inženýrského studia na Ekonomické fakultě (2008) Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. Studoval také na University of London, kde získal titul Magister Legum (LL.M) v roce 2008.

Miroslav se jako přednášející účastní na mnohých odborných konferencích a seminářích především v České republice a Polsku.