Poradenství zaměřené na akviziční proces nebo změny společností v rámci sloučení s jinou společností, rozdělení či prodeji podniku přináší našim klientům plnohodnotný servis nejen v oblasti posouzení daňových dopadů transakce, ale také kompletní organizace celého procesu transakce po právní a daňové stránce.