Globalizace, v rámci které se stále více transakcí realizuje přeshraničně, a v rámci které dochází k přesunům provozoven a k vytváření nadnárodních struktur společností, má specifické dopady také na zdanění firem a jednotlivců.
Přeshraniční podnikání přináší poplatníkovi složitou škálu daňových povinností v jednotlivých zemích, avšak může být také zdrojem daňových výhod. Náš tým zkušených poradců pomáhá našim klientům zvládnout administrativní zátěž spojenou s různými daňovými režimy a zároveň vytváří pro klienta optimální řešení jeho daňového zatížení. Citlivě vnímáme negativní daňové dopady na podnikatelskou činnost našich klientů a jsme připraveni nabídnout nejvhodnější alternativy také za použití různých mezinárodních struktur.

v oblasti mezinárodního zdanění se zaměřujeme na:

  • mezinárodní zdanění příjmů
  • návrh daňově efektivních struktur podnikání
  • přeshraniční přeměny společností
  • asistence při zakládaní a nabývání zahraničních společností
  • konzultace v oblasti zamezení dvojitého zdanění
  • stálé provozovny