Běžný chod společnosti vyžaduje zavedení kontrolních mechanizmů pro management společnosti. Prvotním nástrojem indikujícím rozsah a obsah controllingových činností je nejčastěji interní audit ekonomických transakcí společnosti.

V rámci pokročilých interních procesů nabízíme našim klientům také manažerské účetnictví, sestavujeme bilanční analýzy a nabízíme poradenství při krizovém řízení společnosti (v konkurzu, v procesu likvidace).

Naši poradci připravují také kompletní due diligence, která se spojuje zpravidla se zjištěním finančního, daňového, daňového a právního stavu společnosti před realizací významné transakce, ať už je to prodej podniku nebo vstup strategického investora do společnosti.