Výborná znalost místního daňového systému předurčuje náš tým ke zvládnutí těch nejsložitějších otázek našich klientů. Ať už potřebujete vstupní analýzu daňového systému některého státu z důvodu vstupu na jeho trh, máte otázky týkající se daňové uznatelnosti jednotlivých nákladů, které Vaší společnosti vznikly, nebo potřebujete podat daňové přiznání, všechny tyto činnosti podřízené vnitrostátnímu daňového systému vyřešíme za Vás. Velký důraz také klademe na profesionální zastupovaní našich klientů během daňových kontrol a během trvání auditu.

daň z příjmů právnických osob

 • příprava daňových přiznání právnických osob
 • předběžné a jednorázové konzultační služby
 • daňové audity (due diligence)
 • prověrka a nastavení daňových vztahů mezi ovládanými osobami (transferpricing)
 • poradenství týkající se efektivního zdaňovaní příjmů
 • pomoc a zastupovaní v rámci daňových kontrol

daň z přidané hodnoty

 • příprava daňových přiznání k dani z přidané hodnoty
 • příprava kontrolních výzev k dani z přidané hodnoty
 • příprava souhrnných výkazů
 • registrace na daň z přidané hodnoty
 • konzultační služby v případě zvláštního režimu uplatňovaní DPH, režimu osvobození od DPH nebo fakturace za dodání výrobků a služeb v rámci Evropské unie / třetích zemí

daň z příjmů fyzických osob

 • příprava daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • poradenství při výplatě dividendy / zisku
 • poradenství týkající se odměňovaní managementu společnosti
 • předběžné a jednorázové konzultační služby

spotřební daně a cla

 • příprava přiznání k jednotlivým spotřebním daním
 • celní deklarace
 • poradenství v oblasti uplatňovaní celních režimů