V posledních letech jsme pro naše klienty poskytli kompletní poradenský servis související jak s akvizicemi společností na trhu Visegrádské čtyřky, tak jsme zastupovali naše klienty při prodejích jejich firem na těchto trzích. Díky širokému záběru našich činností jsme krom tradičního M&A poradenství schopni nabídnout našim klientům komplexní ekonomický, právní a daňový servis s akvizicemi a divesticemi související.

Od valuace společnosti, přes přípravu indikativní nabídky (letter of intent), provedení hloubkové prověrky (due diligence), přípravu závazné nabídky až po jednání o podmínkách transakce a přípravu transakční dokumentace (sale-purchase agreement, shareholder agreement) Vás bude zastupovat náš tým zkušených odborníků.

Rádi pro vás zprostředkujeme fúze a akvizice různých firem se všemi potřebnými právními i daňovými náležitostmi. Pomůžeme vám realizovat fúzi, či akvizici bez ohledu na specializaci firem. Dokážeme vytvořit klíčovou strategii a tu implementovat v praxi. M&A může zahrnovat fúze, akvizice, ale i různé konsolidace, nákup aktiv atd. 

V případě divestic zařídíme celou přípravu, návrh a koordinaci prodejního procesu včetně identifikace a oslovení potenciálních investorů. Součástí divestice je i doporučení nejlepší nabídky, vypořádání transakce a nastavení optimální struktury.


Základní pojmy:

Indikativní nabídka (letter of intent) – potenciální kupující předkládá předběžnou nezávaznou nabídku na odkup podílu ve společnosti na základě limitovaných informací o společnosti, které získal po podpisu příslušné dohody o mlčenlivosti (NDA)

Hloubková prověrka (due diligence) – zpravidla se skládá ze čtyř oblastí, tj. právní, daňová, finanční a technická. Zatímco první tři jmenované obvykle provádí externí poradenské společnosti, technické due diligence si kupující zajišťuje zpravidla sám s pomocí odborně-technického personálu. Cílem hloubkové prověrky je identifikovat rizika, která mohou snižovat hodnotu cílové společnosti nebo dokonce mohou vést k ukončení transakce.

Dataroom – vytváří jej prodávající, resp. poradce prodávajícího buďto v elektronické nebo fyzické formě. Součástí dataroomu jsou veškeré právní, finanční a daňové dokumenty společnosti za sledované období (zpravidla tři roky). Na základě podkladů v dataroomu provádí poradci kupujícího hloubkovou prověrku.

Sale-purchase agreement (SPA) – klíčový právní dokument v transakci upravující podmínky transakce, včetně cenových a platebních podmínek, záruk prodávajících, omezení a zodpovědností obou smluvních stran, podmínek pro closing transakce atp.

Dohoda akcionářů (shareholder agreement) – pokud kupující v transakci nenabývá 100% obchodního podílu resp. akcií cílové společnosti, je obvyklé, že s ostatními podílníky resp. akcionáři uzavírá dohodu akcionářů, ve které upravují způsob výkonu vlastnických práv zahrnujících zejm. rozdělení pravomocí při řízení společnosti, nakládání se ziskem apod.