Transferové ceny představují posouzení ekonomických vztahů mezi tzv. ovládanými osobami. Vychází z mezinárodní legislativy, kde základní legislativní rámec stanovuje Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní společnosti a správu daní z roku 2010, jako je požadavek národní legislativy obsažený v zákoně o dani z příjmů.
V případě daňové kontroly správce daně vyžaduje prokázání „porovnatelnosti“ s obchodními cenami mezi ovládajícími osobami, což vede k nezbytnosti přípravy dokumentace o transferovém oceňování s určením vhodné metody ocenění transakcí mezi ovládanými osobami.

v této souvislosti naše společnost nabízí:

  • přípravu dokumentace o transferovém oceňování (master file, local file, znalecký posudek)
  • posouzení již vypracované dokumentace ze zahraničí (např. od mateřské společnosti) a vypracovaní lokální dokumentace (pro potřeby dceřiné společnosti)
  • aktualizace dokumentací k transferovému oceňování
  • nastavení správného systému účtování transferových cen
  • přípravu interních směrnic k transferovým cenám
  • konzultace v oblasti transferového oceňovaní

V rámci dokumentace o transferovém oceňovaní uskutečňujeme funkční a rizikovou analýzu, která slouží k identifikaci ekonomicky významných funkcí transakce, analýzu rizik vzhledem k charakteru posuzované transakce a aktiv souvisejících s transakcí. Následně určujeme nejvhodnější metody na stanovení obvyklé (nezávislé) ceny a děláme porovnávací analýzu nezávislé ceny.
Dokumentace o transferovém oceňování obsahuje závěry pro daňové účely, proto v souvislosti s jejím předložením v průběhu daňové kontroly poskytujeme klientům také doplňkové poradenské služby sloužící k zjištění metod stanovení nezávislé ceny a závěrů naších analýz příslušnému správci daně.